Voor wie: 

Iedere groep mensen die een gedeelte van de tijd samen doorbrengt is geschikt voor een workshop of project. 

Het verschil tussen een project of workshop:

In een project wordt er langere tijd aan een thema gewerkt en volgt er meestal een presentatie voor publiek in een theater of een andere daarvoor geschikte locatie.

Een workshop is eenmalig, vanaf 1,5 uur tot een dag, waarbij ook een eindpresentatie mogelijk is. 

Tijdens het overleg over de inhoud van het project en/of de workshop zal er een prijsafspraak en een offerte worden gemaakt.

Inhoud project of workshop:

Er bestaan een aantal basis aspecten van theater waar mee gewerkt wordt. Denk aan: lichaamstaal/inleving, improvisatie, scenes maken, tekstbehandeling, dialoog schrijven etc. 

De exacte inhoud van een theater workshop of project is iedere keer anders, omdat iedere groep verschillend is. Deze hangt vanzelfsprekend samen met de groepsgrootte, leeftijd en welke thema's een groep aanspreken. 

 

Via theater kan er ook aandacht besteed worden aan omstandigheden in een groep. Voorbeelden van thema's die in mijn theaterworkshops naar boven zijn gekomen zijn o.a. : pesten, verlies, erbij willen horen/anders zijn, zelfvertrouwen en verbinding.

Per workshop of project kan de nadruk meer op theater of persoonlijke thema's liggen. De invulling gaat altijd in overleg.

1/4

Nieuwsgierig en/of interesse?

Neem gerust per mail of telefonisch contact op.

"Logic will get you from A to B                   Imagination

    will take you everywhere"  

                                           Albert Einstein