Voor wie: 

Iedere groep mensen die tijd samen doorbrengt is geschikt voor theater les een workshop of project.

 

Het verschil tussen een project of workshop:

In een project wordt er langere tijd aan een thema gewerkt en volgt er meestal een presentatie voor publiek in een theater of een andere daarvoor geschikte locatie.

Een workshop is eenmalig, vanaf 1,5 uur tot een dag.

Lessen kunnen wekelijks gegeven worden op een geschikte locatie.

Tijdens het overleg over project/workshop of les inhoud zal er een prijs afspraak gemaakt worden.

Inhoud lessen, projecten of workshops:

 o.a. : speloefeningen, lichaamstaal/inleving, improvisatie, scenes maken, tekstbehandeling, samenspelen, tekst schrijven. 

 

De exacte inhoud van een serie theaterlessen een workshop of project hangt af van de groep. Welke thema's/onderwerpen geschikt zijn of waar een groep zelf mee aan de slag wil.

Via theater kan er ook speciaal aandacht worden besteed aan omstandigheden in een groep. Voorbeelden hiervan binnen onderwijs zijn : pesten, verlies, erbij willen horen/anders zijn, zelfvertrouwen en verbinding.

 

Per workshop of project kan de nadruk meer op theater of persoonlijke thema's liggen. De invulling gaat altijd in overleg.

 

1/4

Nieuwsgierig en/of interesse?

Neem gerust per mail of telefonisch contact op.

"Logic will get you from A to B                   Imagination

    will take you everywhere"  

                                           Albert Einstein